Axialkolbenpumpe
MVP60-84
 
Category:8. Pumpen

 Axialkolbenpumpe MVP60-84

Verstellbare Axialkolbenpumpe mit LS (Load Sensing) Regler. Pumpengröße 84 cm³/U.

 

Download der technischen Daten

download  technical details